PRODUCTION Revers DIRECTOR Maroš Milčík DOP Richard Gašperan 1.AD Marek Polomský LINE PRODUCER Veronika Sokolová FOCUS PULLER Michal Gedeon LIGHTING KB Shop STYLING Andrea Veselovská CAMERA A. MIchal Gedeon COSTUME D. Lucia Offca Šedivá MUSIC Richard Gašperan

MOBILOS

Trocha nevšedná produkcia s hercom v namieru ušitom kostýme o ktorý sa postarala Lucia Offca Šedivá, zábavný spot o tom ako môže “los” zmenit váš život.

MAKING OF