tfp studiowanted.sk
Dohoda TFP TFP je skratka z anglického termínu Time For Prints (doslovne preložené „čas na fotky“) , ktorý označuje dohodu o spôsobe vyrovnania medzi fotografom a modelom (poprípade maskérom a ďalšími spolupracovníkmi), keď miesto finančnej odmeny získavajú zúčastnení ako honorár výsledné fotky a dohodnuté práva k ich použitiu (najčastejšie k vlastnej prezentácii). Inými slovami, model neplatí fotografovi za nafotenie prezentačných fotiek (fototestu), resp. fotograf neplatí modelu za pózovanie. Dohoda TFP sa používa hlavne pri budovaní, alebo doplňovaní portfólia (booku) a a môže byť z hľadiska modelu, fotografa, maskéra aj ďalších výhodná a to v prípade, žeby cena za nafotenie podobných fotografií bola vyššia ako výška honorára za fotenie. TFP ale nemusí byť výhodné vždy – záleží na tom, ako si kto cení svoj čas a prácu v porovnaní so spôsobom a rozsahom použitia fotiek, a tiež na profesionalite spolupracovníkov (tj. aké kvalitné budú výsledné fotografie). Dohoda TFP automaticky neznamená, že nebudete musieť za fotky vôbec platiť. Náklady na fotenie totiž nie sú len čas a práca, ale tiež fotografický materiál a jeho spracovanie, práca ďaľších spolupracovníkov a pod. Preto je dôležité aj pri TFP dohodnúť, aké budú tieto náklady a kto sa na nich bude v akej miere podielať, čo je závislé hlavne od toho, kto a ako bude chcieť fotky následne použiť.